Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech

Ważne ustalenia przedstawicieli 3 sektora z Burmistrzem Nysy

Przedstawicieli organizacji pozarządowych złożyli wniosek o utworzenie w Nysie Gminnej Rady Pożytku Publicznego...

24 marca w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyło się spotkanie przedstawicieli 3 sektora z władzami miasta. Podczas wizyty przedstawiciele NGO wręczyli Panu Burmistrzowi wniosek o utworzenie w Nysie Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Pod wnioskiem podpisało się 15 organizacji z gminy Nysa.

Podczas spotkania wspólnie dyskutowano min. o trybie powoływania członków Rady, jej kształcie i  zakresie działań. Ustalono również kolejne etapy, które zdecydują o powstaniu Rady w naszej gminie. Podczas kwietniowej sesji projekt dotyczący powołania i funkcjonowania Rady zostanie przedłożony radnym, a w przypadku podjęcia uchwały miesiąc później zostanie ogłoszony nabór kandydatów na członków Rady, którzy w czerwcu odbędą szkolenia ze standardów funkcjonowania Rad Pożytku Publicznego. Przewidywany termin powołania Rady to przełom sierpnia i września.

Wszystkie etapy powstawania Rady w naszej gminie są konsultowane z ekspertami, członkami SLOT  z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem tego procesu oraz służą wsparciem merytorycznym i doradczym.

 image

image

  image
  image

 

Wydział Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech