Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 21 styczeń 2022 15:59

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie 28.01.2022

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

XXXVI sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 28 stycznia, o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja...

Transmisja z obrad

(Transmisja rozpocznie się w dniu 28.01.2022 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

Porzdek XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXXV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2021 r.,

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja

d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2021 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania według właściwości skargi Pana Krzysztofa Jasińskiego, reprezentującego firmę SIGMA-MKJ Sp. z o. o. w Otmuchowie z dnia 3 stycznia 2022 r.

b) w sprawie zmiany uchwały nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych Powiatu Nyskiego

c) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/215/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych Powiatu Nyskiego

d) w sprawie określenia na 2022 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,

e) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,

f) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

g) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR,

h) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR

i) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR

j) przyjęcia "Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2026"

k) przyjęcia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2031",

l) w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

m) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,

n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech