Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
wtorek, 28 grudzień 2021 12:42

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej na rzece Mora

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie zakończyły szereg prac konserwacyjnych i udrożnieniowych w powiecie nyskim na rzece Mora w Morowie i okolicach, związanych ze wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej. W tym celu, dziś, 28 grudnia, starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, Damian Nowakowski Wicestarosta Nyski wraz z dyrektorem Zarządu Zlewni w Nysie Sławomirem Janikiem wizytowali w Morowie...

Szeroki zakres robót pozwolił na udrożnienie cieku, a co za tym idzie znaczną poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców oraz ich mienia i lokalnej infrastruktury.

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej na rzece MoraPrace na rzece Mora zostały przeprowadzone na odcinku blisko 9 kilometrów - od miejscowości Biskupów-Łączki do Sławniowic włącznie, a także na długości około 1 kilometra - od wsi Morów w dół rzeki do mostu kolejowego. Jak informują Wody Polskie, te prace są kontynuacją robót przeprowadzonych w 2020 roku na dalszym odcinku - aż do ujścia rzeki Mora do Białej Głuchołaskiej. Do robót wykonanych jesienią tego roku należały między innymi remonty progów (stopni wodnych) w miejscowościach Iława i Biskupów-Łączki, wykonanie ubezpieczeń brzegowych w formie narzutów kamiennych, wygrabienie, wykaszanie oraz wykarczowanie porostów, krzaków i gałęzi, naprawa uszkodzonych skarp oraz oczyszczanie koryta z nieczystości. W czasie realizacji zadania zlikwidowano także jeden z brodów (przejazdów komunikacyjnych), znajdujących się w Morowie, który powstał jako dojazd dla maszyn rolniczych z posesji na pola uprawne. Wykonane prace pozwolą na swobodniejszy spływ wody.

Warto dodać, Wody Polskie oprócz bieżących prac, podejmują szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed falą wezbraniową, m.in. zawarły z Powiatem Nyskim, Gminą Nysa oraz Gminą Głuchołazy, porozumienie zmierzające do opracowania generalnej koncepcji przebudowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na całej długości rzeki Mora.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech