Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 08 listopad 2021 15:30

Czwarta edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - wnioski do 15 XII

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady, wzory formularzy i list poparcia oraz ustalił punkty informacyjne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te dokumenty w artykule poniżej...

Czwarta edycja MarszaBkowskiego Bud|etu Obywatelskiego

Po rocznej przerwie rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już po raz czwarty mieszkańcy regionu mają 3 miliony złotych na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności, realizacja zadania o charakterze:

 • prospołecznym,
 • prozdrowotnym,
 • kulturalnym,
 • edukacyjnym,
 • sportowym,
 • turystycznym,
 • ekologicznym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.

Zgłaszane zadania mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:

 • przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole;
 • przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony na obszarze województwa odrębnie dla:

 • subregionu obejmującego: miasto Opole, powiat opolski,
 • subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski,
 • subregionu obejmującego powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski,
 • subregionu obejmującego powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki,
 • subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł.

Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, przy czym: zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie, zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.

Załączniki >>

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech