Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
środa, 03 listopad 2021 16:07

Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów z powiatu nyskiego

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W środę, 3 listopada, odbył się konwent Starosty, Wójtów i Burmistrzów. Udział wzięli w nim wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu nyskiego...

Głównym tematem spotkania było omówienie planowanych działań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Warto dodać, Powiat Nyski w ramach rządowego programu otrzymał 15 050 000 zł. Do samorządów z powiatu nyskiego trafił0 łącznie ponad 82 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom, zostaną zrealizowane ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu.

Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów z powiatu nyskiego

Powiat Nyski

  • Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego - 4 250 000,00 zł
  • Budowa sali gimnastycznej Przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - 10 800 000,00 zł

Głuchołazy - Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach - 4 750 000,00 zł

Kamiennik - Przebudowa drogi gminnej 104502 O gmina Kamiennik - 8 643 152,65 zł

Korfantów

  • Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej - 1 614 000,00 zł
  • Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów - 4 939 000,00 zł

Łambinowice

  • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ul. Obozowej w Łambinowicach - 2 850 000,00 zł
  •  Budowa dróg ul. Akacjowa i ul. Wiśniowa oraz przebudowa ul. Szkolnej w Łambinowicach - 4 750 000,00 zł

Nysa - Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie pod kątem rozwoju mieszkalnictwa - 23 700 991,40 zł

Otmuchów - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - 4 750 000,00 zł

Paczków - Przystosowanie budynku edukacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania komunalno-socjalne w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza - 4 250 000,00 zł

Pakosławice

  • Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pakosławice - 100 899,04 zł
  • Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pakosławicach Dz nr 416/2, 417/2 - 186 881,39 zł
  • Budowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków w gminie Pakosławice - 345 338,11 zł

Skoroszyce - II etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem - 6 800 000,00 zł

Kolejnym ważnym punktem spotkania były plany inwestycyjne powiatu, w tym budowa i modernizacja dróg powiatowych w 2022r. W trakcie spotkania, omówiona została również bieżąca sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu nyskiego oraz dokonano oceny bieżących potrzeb. Sytuacja w powiecie jest stale monitorowana, Zarząd Powiatu jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.

Przypomnijmy, konwent to forum wymiany poglądów pomiędzy poszczególnymi organami samorządowymi. Posiedzenia konwentu odbywają się raz na kwartał, a na spotkaniach poruszane są najważniejsze tematy dla powiatu nyskiego. Uczestnicy spotkania prezentują aktualny stan prac w poszczególnych dziedzinach i perspektywy dalszych działań.

Konwent straosty, burmistrzów i wójtów

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech