Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 24 wrzesień 2021 09:54

Porządek XXXII sesji Rady Powiatu w Nysie 30.09.2021

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXXII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 30 września, o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja...

Transmisja z obrad

(Transmisja rozpocznie się w dniu 30.09.2021 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXX sesji,
 • d) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja na temat stanu dróg oraz planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich na terenie powiatu nyskiego.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) dyskusja.

5. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2021 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 • c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie informacji.

6. Informacja z działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
 • b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Brodzińskiego 1d, stanowiącą własność Powiatu Nyskiego,
 • c) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod tytułem „Młodzi z POWERem!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Podddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • d) rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustanowienia strefy ciszy na obszarze zbiornika w Malerzowicach Wielkich zarejestrowanego pod sygnaturą OR.VII.0004.5.2021.ZW,
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech