Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:03

XXX sesja Rady Powiatu w Nysie 25.06.2021

XXX sesja Rady Powiatu w Nysie, odbyła się 25 czerwca, o godz. 12.00 w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja...

Zakończyła się XXX sesja Rady Powiatu w Nysie – kolejna sesja w trybie zdalnym. 

Według porządku obrad, podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2020. Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie.

Ponadto, radni podjęli również uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nyskiego do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora",
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Korfantów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z poprawą odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

Link do sesji: esesja.tv/transmisja/16729/xxx-sesja-rady-powiatu-w-nysie-w-dniu-piatek-25-czerwca-2021.htm

Porzdek XXX sesji Rady Powiatu w NysieTransmisja z obrad

 PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2020 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2020.

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2020 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2020.

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2020 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • b) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nyskiego do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora",
 • c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Korfantów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z poprawą odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża,
 • d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.
 • e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
 • f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech