Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 07 czerwiec 2021 10:24

Dziękujemy, że jesteście i tworzycie miejsca pełne miłości!

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, członek zarządu powiatu nyskiego Joanna Burska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie Krystyna Wilisowska oraz Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Jolanta Sulikowska odwiedzili dzisiaj, tj. 2 czerwca 2021r. zawodowe rodziny zastępcze, które najdłużej funkcjonują w Powiecie Nyskim oraz przyjęły pod swoją opiekę największą liczbę dzieci...

Władze Powiatu złożyły serdeczne życzenia, podziękowania i przekazały prezenty:

  • Państwu Biegun z Kopernik, którzy w ciągu 20 lat swojej oddanej pracy jako zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego stworzyli dom dla ponad 80 dzieci (obecnie opiekują się pięciorgiem maluchów).
  • Państwu Frankowskim ze Ścinawy Małej, którzy także posiadają 20 letni staż pracy jako zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. W tym okresie pod swoją opieką mieli ponad 60 dzieci (obecnie opiekują się 8 maluchów).
  • Państwu Juśkiewicz z Sidziny pełniącym funkcję zawodowej rodziny zastępczej od 2008r. i opiekującym się od tego czasu czwórką rodzeństwa, którzy znajdują się już u progu dorosłego życia.

Dziękujemy, że jesteście i tworzycie miejsca pełne miłości!

W sumie na terenie Powiatu Nyskiego funkcjonuje ponad 130 rodzin zastępczych, w tym 10 zawodowych i dwa rodzinne domy dziecka.

Jeszcze raz pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i  bezpiecznego ciepła rodzinnego.

Dzikujemy, |e jeste[cie i tworzycie miejsca peBne miBo[ci!

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 czerwiec 2021 14:58
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech