Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 23 kwiecień 2021 15:20

XXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie 30.04.2021

W piątek, 30 kwietnia, w trybie zdalnym, odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie...

Według porządku obrad, podczas sesji radni przyjęli informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2020 rok.

Radni, podczas dzisiejszej XXVIII sesji, podjęli uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i budowlane prowadzone w kościołach. Wsparcie w wysokości 15 000 zł otrzyma Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej w Nysie. Dotacja ma zostać przeznaczona w tej świątyni na dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych. Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach uzyska 25 000 zł dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania tynków na elewacji południowej ściany nawy głównej w kościelepw. św. Mikołaja w Jasienicy Górnej. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Szklarach wspracie w wysokości 10 000 zł otrzyma na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Serca Pana Jezusa w kościele Rzymskokatolickim Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szklarach.

Ponadto, radni podjęli również uchwały w sprawie:

 • zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

Link do sesji - esesja.tv/transmisja/15404/xxviii-sesja-rady-powiatu-w-nysie-w-dniu-piatek-30-kwietnia-2021.htm


Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 30 kwietnia 2021 r., o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja...

Porzdek XXVIII sesji Rady Powiatu w NysieTransmisja z obrad

(Transmisja rozpocznie się w dniu 30.04.2021 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

7. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • b) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • c) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szklarach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • d) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

11.Wolne wnioski,

12.Zamknięcie obrad

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech