Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 26 marzec 2021 14:24

XXVII sesja Rady Powiatu w Nysie 26.03.2021

Zakończyła się XXVII sesja Rady Powiatu w Nysie. Była to kolejna sesja w trybie zdalnym....

Podsumowanie XXVII sesji Rady Powiatu

Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane m.in.: z planowanymi inwestycjami i remontami na drogach powiatu nyskiego w 2021 roku, a także służbą zdrowia, rządowymi dotacjami dla powiatu nyskiego czy bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem powiatu nyskiego.

Podczas sesji radni przyjęli również sprawozdania z działalności :

 • - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2020 r.
 • - Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2020 r.

Przy okazji drugiego sprawozdania radni przeprowadzili płomienną dyskusję na temat szerszego zajęcia się kwestiami bezrobocia oraz kształcenia na potrzeby pracodawców w kontekście epidemii Covid 19 oraz migracji na terenie powiatu nyskiego.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad uchwałami m.in. w sprawie:

 • określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportowych specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
 • przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Z inicjatywą przyznania obu odznaczeń wystąpiła Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Wniosek uzyskał pozytywną akceptację Zarządu oraz komisji Rady Powiatu w Nysie. Odznaczenie jest wyrazem wdzięczności samorządu Powiatu Nyskiego dla wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, którzy wykazując bohaterską postawę z narażeniem swojego życia i zdrowia, nieśli pomoc mieszkańcom naszego powiatu podczas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.


 Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXVII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 26 marca 2021 r., o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja.

Transmisja z obrad

(Transmisja rozpoczęła się w dniu 26.03.2021 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD XXVII sesji Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXVI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja
 • d) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2020 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
 • b) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
 • c) określenia na 2021 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • d) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
 • e) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportowych specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020,
 • f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie,
 • g) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Nysie,
 • h) rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
 • i) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech