Z powiatu

Polish Czech English German
wtorek, 09 luty 2021 09:21

Numery kontaktowe do wydziałów Starostwa Powiatowego

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Starostwo Powiatowe w Nysie mimo pandemii pracuje pełną parą, zmieniło się tylko to, że w wielu sytuacjach nie trzeba już przychodzić do urzędu, a tylko przy pomocy telefonu i emaila można załatwić wiele pilnych spraw....

Chcąc ułatwić mieszkańcom Powiatu Nyskiego urzędowe "sprawunki" przypominamy spis telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nysie z wyszczególnionym zbiorem tematów, co gdzie można załatwić.

Przeczytaj i zapisz – dzięki temu sprawniej skomunikujesz się z urzędem.

Ogólne dane kontaktowe:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 77 408 50 70
 • www.powiat.nysa.pl

Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 33)

 • tel. 77 408 50 53 - rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów, wymiana i odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu,
 • tel. 77 408 50 52 - uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • tel. 77 408 50 10 - transport,
 • tel. 77 408 51 56 - zarządzanie ruchem,
 • tel. 77 408 50 63 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział administrowania i gospodarki nieruchomościami (ul. Parkowa 4 )

 • tel. 77 408 51 05 - zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego
 • tel. 77 408 51 22 - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 • tel. 77 408 51 20 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • tel. 77 408 51 21 - najem, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa,
 • tel. 77 408 51 22 - inne informacje dotyczące administrowania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Nyskiego.

Wydział Drogownictwa (ul. Piastowska 33a)

 • tel. 77 408 51 08 - uzgodnienia lokalizacji zjazdów, wycinka drzew, zieleń przydrożna szkody na drogach.
 •  tel. 77 408 51 09 - bieżące utrzymanie dróg (koszenie, sprzątanie, remonty cząstkowe, malowanie), uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, projekty w zakresie dofinansowania dróg
 •  tel. 77 408 51 32 - strefa płatnego parkowania (wydawanie winiet, odwołania od opłat dodatkowych)
 •  tel. 77 408 51 33 - organizacja ruchu drogowego, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, umowy na korzystanie z przystanków, ewidencja dróg
 •  tel. 77 408 51 11- uzgodnienia, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,opiniowanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych
 •  tel. 77 408 51 26 - prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów

Numery kontaktowe do wydziaBów Starostwa PowiatowegoWydział Edukacji i Kultury (ul. Piastowska 33)

 • tel. 77 408 50 27
 • tel. 77 408 50 22
 • tel. 77 408 50 23
 • tel. 77 408 50 62

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ul. Piastowska 33)

 • tel. 77 408 50 20
 • tel. 77 408 50 43
 • tel. 77 408 50 24
 • tel. 77 408 50 66

Wydział Architektury i Budownictwa (ul. Parkowa 2)

 • tel. 77 408 50 81 – wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany,
 • tel. 77 40 85 082 - wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • tel. 77 408 50 84 – wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz głoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • tel. 77 408 50 85 – Powiatowy Konserwator Zabytków.

Wydział Inwestycji i Programowania (ul. Piastowska 33a)

 • tel. 77 408 50 65 – zamówienia publiczne
 • tel. 77 408 50 60

Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (ul. Piastowska 33)

 • tel. 77 408 50 64
 • tel. 77 408 50 57
 • tel. 77 408 50 68

Referat Promocji (ul. Piastowska 33)

 • tel. 77 408 50 59
 • tel. 77 408 50 51 - ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
 • tel. 77 408 50 77

Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Parkowa 4 )

Do urzędu będą przyjmowane wyłącznie osoby umówione wcześniej telefonicznie i posiadające maseczki.

Proszę dzwonić do domofonu (wejście główne od ulicy Parkowej)

Po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce.

Wnioski i procedury do pobrania na stronie internetowej: http://bip.spnysa.nv.pl/a,20701,wydzial-geodezji-i-kartografii.html

I. Ewidencja Gruntów i Budynków (EgiB) - Wniosek EGiB , wniosek P, P1, P2,P4, P8

Obsługa Klienta : 774085103, 774085104, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 1.Wypis z rejestru gruntów.
 • 2.Wypis z rejestru budynków.
 • 3.Wypis z rejestru lokali.
 • 4.Wypis z kartoteki budynków.
 • 5.Wypis z kartoteki lokali
 • 6. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych.
 • 7. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.
 • 8.Wyrys z mapy ewidencyjnej (do KW i notariusza).
 • 9.Uproszczony wypis z rejestru gruntów.
 • 10.Wypis z wykazu działek.
 • 11.Wypis z wykazu podmiotów.
 • 12. Rejestr cen i wartości nieruchomości

II. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zakup map do własnych celów, decyzji o warunkach zabudowy)
  - 774085131 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 2.Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych
  - 774085129 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 3.Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych
  774085117, 774085118 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Zespół Narad Koordynacyjnych -774085123 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów-774085105 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa kasy wyłącznie dla płatności bezgotówkowych – płatność terminalem płatniczym

System informacji przestrzennej na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie

https://www.powiat.nysa.pl/strona-77-system_informacji_przestrzennej.html