Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 29 styczeń 2021 14:47

XXVI sesja Rady Powiatu w Nysie 29.01.2021

Zakończyła się XXVI sesja Rady Powiatu w Nysie – kolejna sesja w trybie zdalnym zwołana w dniu 29.01.2021 r., o godz. 9:00...

Podsumowanie XXVI sesji Rady Powiatu

Zakończyła się XXVI sesja Rady Powiatu w Nysie – kolejna sesja w trybie zdalnym.

Głównymi tematami sesji były kwestie związane z zrealizowanymi inwestycjami i remontami na drogach powiatu nyskiego w 2020 roku oraz służbą zdrowia. A także sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem powiatu nyskiego.

Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad uchwałami w sprawie:

 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023”
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

Transmisja z obrad XXVI sesji Rady Powiatu


PORZĄDEK OBRAD XXVI sesja Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2020 r.,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja
 • d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2020 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • c) w sprawie określenia na 2021 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • d) uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023”
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech