Z powiatu

Polish Czech English German
poniedziałek, 30 listopad 2020 12:48

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu w Nysie 4.12.2020

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXIV sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 4 grudnia 2020 r. na godz. 10.00 w trybie zdalnym...

" target="_blank" rel="nofollow noopener">>>TRANSMISJA Z OBRAD>>

(Transmisja rozpocznie się w dniu 04.12.2020 r. o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesja Rady Powiatu w Nysie:

nysa powiat flaga urzedowa m1.Sprawy organizacyjne,

  • a)otwarcie posiedzenia,
  • b)stwierdzenie kworum,
  • c)przyjęcie protokołu z XXIIsesji,
  • d)przyjęcie protokołu z XXIII sesji,

2.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2021r. oraz planowanych inwestycji:

  • a) przedstawienie projektu budżetu oraz planowanych inwestycji,
  • b) dyskusja.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
  • b) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
  • c) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
  • d) zmianywieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad