Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu

Za nami XXIII sesja Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek, 12 listopada, w trybie zdalnym. W trakcie obrad radni zapoznali się z sytuacją epidemiczną w powiecie nyskim. Na sesji obecny był Janusz Trzęsimiech Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, który podkreślił, że sytuacja epidemiczna w naszym powiecie jest poważna, aktualnie mamy do czynienia z lawinowym wzrostem potwierdzonych zakażeń koronawirusem...

  Według danych z  dnia 11 listopada;  liczba osób zakażonych od początku epidemii wyniosła 2196, liczba osób hospitalizowanych: 77, liczba osób objętych kwarantanną: 1261, liczba osób w izolacji: 1470, liczba osób wyleczonych: 315, liczba zgonów: 37.

Ponadto, radni otrzymali informację o działaniach podejmowanych przez Zarząd Powiatu w związku sytuacją epidemiczną  oraz  aktualnej sytuacji w DPS działających na terenie powiatu.

W dalszej części obrad przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych oraz ocenę funkcjonowania Strategii Oświatowej Powiatu Nyskiego.

W trakcie sesji podjęte zostały również uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,
 • ustalenia na 2021 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia, których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,
 • objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych Powiatu Nyskiego,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nysie,
 • uchylenia uchwały nr XX/196/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.Porzdek XXIII sesjI Rady Powiatu w Nysie

" target="_blank" rel="nofollow noopener" title="Transmisja z obrad XXIII sesji rady powiatu">TRANSMISJA Z OBRAD

(Transmisja rozpocznie się w dniu 30.10.2020 r., o godz. 10:00)


PORZĄDEK OBRAD XXIII sesja Rady Powiatu:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz ocena funkcjonowania Strategii Oświatowej Powiatu Nyskiego,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw
 • Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

5. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady,
 • b) przedstawienie informacji przez Starostę Nyskiego,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie
 • b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,
 • c) ustalenia na 2021 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia, których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,
 • d) objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych Powiatu Nyskiego,
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • f) uchylenia uchwały nr XX/196/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech