Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 25 wrzesień 2020 16:16

XXI sesja Rady Powiatu 25.09.2020

Za nami XXI sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 25 września, w Muzeum Powiatowym w Nysie...

 

Jednym z punktów obrad, było przyjęcie ślubowania nowowstępującej radnej  Anny Ziółkowskiej-Woźny. Przypomnijmy, radna została powołana w miejsce zmarłego w sierpniu śp. Włodzimierza Figla. Radna Anna Ziółkowska - Woźny zasiadać będzie w dwóch komisjach: Komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie oraz Komisji budżetu i spraw regulaminowych.

Podsumowanie XXI sesji Rady Powiatu w Nysie

Podczas sesji, radni wybrali nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Otrzymując większość głosów poparcia, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu została Maria Żukowska-Jacykowska.

Radni Rady Powiatu w Nysie przyjęli także sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informację z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2020 roku, a także informację nt. działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2019 rok.

Ponadto, podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

Przewodniczącym Komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu został Czesław Biłobran.

 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie,

Przewodniczącym Komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie został Damian Wylężek.

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,
 • uchylenia uchwały nr XX/196/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszakniu chronionym,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszeia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRANSMISJA Z OBRAD


PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie ślubowania nowowstępującej radnej,
 • d) przyjęcie protokołu z XX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) przedstawienie wniosku,
 • b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • b) zgłoszenie kandydatur,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 • c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie informacji.

7. Informacja z działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,
 • b) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,
 • c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie,
 • d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • e) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 • f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech