Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
wtorek, 22 wrzesień 2020 16:27

Powiat Nyski realizuje projekt pn. „Wspieramy DPS”

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiat Nyski wziął udział w projekcie pn. „Wspieramy DPS”, współfinansowanym przez UE w ramach EFS, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu Powiat Nyski otrzymał środki w formie grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19....

Powiat Nyski realizuje projekt pn. „Wspieramy DPS”Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Wysokość grantu wynosi 734 468, 50 zł

Wsparcie otrzymają wszystkie Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Powiat Nyski:

Dom Pomocy Społecznejw Kopernikach - 221 850 zł

Dom Pomocy Społecznej "Maria" w Korfantowie - 146 450 zł

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie - 160 065, 50 zł

Dom Pomocy Społecznej w Nysie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej - 206 103 zł

logo projektu realizowanego przez EFS

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech