Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
środa, 29 lipiec 2020 11:07

Zarząd Powiatu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg spotkała się z starostą nyskim Andrzej Kruczkiewiczem, wicestarostą Damianem Nowakowskim oraz naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Tomaszem Szurmakiem. W  spotkaniu uczestniczył również zastępca dyrektora Departamentu  Polityki Rodzinnej Marek Bucior - koordynujący pracę domów dziecka....

Spotkanie, które miało miejsce w Warszawie, 28 lipca, poświęcone było koordynacji działań legislacyjnych związanych  z terminem wejścia w życie przepisów ustawy o pieczy zastępczej dotyczące końca bieżącego roku i początku nowego i standaryzacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Starosta nyski zwrócił uwagę  na działania podejmowane w tym zakresie ze strony samorządowej i przedstawił Minister projekt nowego Domu Dziecka  oraz dotychczasowe  placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podczas spotkania omówiona została również bieżąca sytuacja związana z funkcjonowaniem tych placówek.

Minister Marlena Maląg była pod wrażeniem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w zakresie spełniania przepisów ustawowych. Spotkanie było bardzo udane, przebiegło w przyjemnej atmosferze związanej przede wszystkim z rozwiązaniem konkretnych problemów.

Warto dodać, aktualnie w powiecie nyskim funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego skupione w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Paczkowie.

Tylko jedna z nich spełnia standardy wymagane na dzień 1 stycznia 2021 r. co do ilości umieszczonych w niej wychowanków (14 wychowanków ). Pozostałe dwie placówki wymagają standaryzacji. Aby rozwiązać istniejący problem, Zarząd Powiatu w Nysie, w maju 2020 r. powziął decyzję o budowie nowej jednostki. Budynek ten ma być oddzielną nieruchomością spełniającą ustawowe standardy 14 osobowej jednostki. Zabezpieczono już środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.Wizyta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki SpoBecznej

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech