Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
wtorek, 07 lipiec 2020 14:18

Rozbudowa drogi z Nysy do Radzikowic

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W dniu 7 lipca 2020 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy-Radzikowice” ....

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk (ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce), które zostało wyłonione na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego. Umowę podpisali Wicestarosta Nyski - Damian Nowakowski, Członek Zarządu Powiatu w Nysie – Joanna Burska oraz przedstawiciel wykonawcy - Adrian Bąk.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na długości 1860,0m (od obwodnicy Nysy do końca miejscowości Radzikowice) .

W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty:

  • - poszerzenie do szerokości 6,0m i wzmocnienie istniejącej jezdni wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami,
  • - przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • - przebudowa chodników, zjazdów do posesji,
  • - przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego,
  • - przebudowa systemu odwodnienia pasa drogowego oraz odtworzenie rowów przydrożnych,
  • - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosić będzie 7 274 058,02 zł.

Termin realizacji zadania planowany jest na okres od 7 lipca 2020 r. do 10 maja 2021 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 637 029,01zł co stanowi 50 % wartości kontraktu.