Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 26 czerwiec 2020 16:43

XIX sesja Rady Powiatu 26.06.20

Za nami XIX sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 26 czerwca,o godz. 10.00 w Muzeum Powiatowym, ul. Biskupa Jarosława 11 w Nysie. Radni głosowali m.in. nad: sprawozdaniami jednostek powiatowych...

Za nami XIX sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 26 czerwca, w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Według porządku obrad, podczas sesji radni głosowali m.in. nad: sprawozdaniem z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2019 rok oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2019 rok.

Ponadto, podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:- zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,- zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

Poniżej publikujemy nagranie z XIX sesji Rady Powiatu w Nysie.

" target="_blank" rel="noopener" aria-label="Udostępnij link ">


 PORZĄDEK OBRAD XIX sesji Rady Powiatu w Nysa

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XVIII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2019 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2019.

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2019.

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • b) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech