Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
środa, 17 czerwiec 2020 13:44

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Goświnowice - Grądy

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O Goświnowice - Grądy". Inwestycja polega na przebudowie odcinków dróg o łącznej długości 4784 m...

Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie istniejącej jezdni wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami, budowę ciągu pieszo - rowerowego na długości 1042 m w miejscowości Goświnowice, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Nyskiej i Polnej w miejscowości Goświnowice, budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Grądy, przebudowę chodników, zjazdów do posesji oraz zjazdów na pola uprawne, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 8 521 606,11 zł. Realizacja zadania stała się możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 267 547,20 zł (co stanowi 61,27% wartości całego kontraktu).

Wszystkie działania powiatu związane z przebudową dróg powiatowych mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu uczestników ruchu drogowego. Już wkrótce dzięki szybko postępującym robotom będziemy mogli cieszyć się kolejnymi nowymi nawierzchniami - Damian Nowakowski wicestarosta nyski

">