Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 14:04

Prezentacja szkoły-Zespół Szkół w Głuchołazach

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH - Obecnie szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz liceum ogólnokształcącego, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb absolwentów...

Dated-FlyerZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

Początki szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach sięgają roku 1946. Dnia 16 sierpnia 1946 roku przybył do miasta pan Ludwik Klama, który z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach rozpoczął organizowanie szkoły zawodowej w Głuchołazach. Pracę z uczniami w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej rozpoczęto ostatecznie 29 września 1946 roku. W dniu 15 lutego 1947 roku zmieniono nazwę szkoły na Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Głuchołazach. Pierwsi absolwenci w liczbie 25 opuścili mury szkoły w 1948 roku, kolejnych 67 ukończyło naukę w 1949 roku. Pomimo wielu trudności organizacyjnych, od początku istnienia szkoła obok pracy dydaktycznej prowadziła bogatą działalność artystyczną, sportową i turystyczną. 1 września 1950 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa. Z przyczyn politycznych szkołę rozwiązano w 1955 roku. Rok ten zamyka pierwszy etap, jakże burzliwy, historii szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach, które mogło poszczycić się ponad 500 absolwentami. Kolejny etap w dziejach szkoły otwiera I Zjazd Absolwentów w czerwcu 1957 roku. Notatka prasowa umieszczona w kronice szkoły zatytułowana „ Absolwenci wskrzesili szkołę” informuje, że 135 absolwentów Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 12 nauczycieli zorganizowało pierwszy w historii szkoły Zjazd, by uczcić 10 rocznicę powołania szkoły. Na Zjeździe zgłoszono wniosek ponownego powołania do życia szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych w Głuchołazach. Władze powiatowe i wojewódzkie zapowiedziały powstanie w roku szkolnym 1960/ 61 4 klas technikum. Szkoła reaktywowana została w budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kolonia Kaszubska 2. Na przestrzeni lat zmieniały się typy szkół oraz kierunki kształcenia w zależności od potrzeb młodzieży i miejscowego rynku pracy. Obecnie szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz liceum ogólnokształcącego, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb absolwentów.

W naszej szkole funkcjonują koła zainteresowań t.j.: klub filmowy, sekcja sportowa (piłka nożna,piłka siatkowa,tańce) , fotografia cyfrowa, prowadzenie szkolnego radiowęzła, Samorząd Uczniowski. Zajęcia dodatkowe są organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ich celem jest rozszerzenie zainteresowań, przygotowanie do konkursów, matury rozszerzonej ale i uzupełnienie wiadomości i wyrównanie szans dla uczniów, którzy mają problemy. 

Młodzież naszej szkoły zdaje egzaminy zewnętrzne maturalne i zawodowe osiągając bardzo dobre wyniki. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach,w zależności od zainteresowań i umiejętności. Do konkursów w których bierzemy cyklicznie udział zaliczamy: konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, zostań mistrzem Internetu, Olimpiada Przedsiębiorczości, Mistrz Mowy Polskiej, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Mam wizję-mam plan, potyczki księgowe,zawody sportowe (biegi uliczne,piłka siatkowa,piłka nożna,tenis stołowy,pływanie, Mistrzostwa LA,tenis stołowy), liczne konkursy matematyczne, przyrodnicze, fotograficzne. i inne. Sukcesy naszych uczniów i absolwentów dały nam srebrną tarczę w rankingu szkół Perspektywy. Technikum w Zespole Szkół w Głuchołazach zajęło najwyższe miejsce w powiecie nyskim.

Zajęcia pozalekcyjne są organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ich celem jest rozszerzenie zainteresowań, przygotowanie do  konkursów, matury rozszerzonej ale i uzupełnienie wiadomości i wyrównanie szans dla uczniów, którzy mają problemy. Uczniowie często uczestniczą w wycieczkach do firm w branży turystycznej i informatycznej. We współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach poznajemy okolicę. Wyjazdy do PWSZ w Nysie i RZPWE w Opolu pozwalają na odbycie zajęć w specjalistycznych laboratoriach.

">

TECHNIK INFORMATYK

Informatyzacja obejmuje dzisiaj prawie każdy obszar życia człowieka, dlatego zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT jest dzisiaj ogromne. Standardem już większego przedsiębiorstwa lub firmy jest zatrudnienie informatyka. Uzyskanie tytułu technika informatyka umożliwia również zatrudnienie w innych branżach.

Co proponujemy?

 • naukę w pięcioletnim cyklu na kierunku informatyka zakończona maturą
 • realizację rozszerzonego programu z matematyki i informatyki, naukę języka obcego zawodowego
 • naukę przedmiotów informatycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach
 • przygotowanie do egzaminów zawodowych
 • możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO
 • wyjazdy na dni otwarte uczelni i targi branżowe
 • udział w programach, projektach i konkursach informatycznych
 • rzetelne przygotowanie do matury

 Czego uczymy?

 • montowania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych
 • wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
 • posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi
 • posługiwania się programami narzędziowymi i użytkowymi
 • tworzenia stron internetowych
 • edycji grafiki komputerowej
 • projektować i wykonywać lokalną siec komputerową
 • konfigurować urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieciowe CISCO
 • administrować bazami danych i posługiwać się językami SQL
 • różnych języków programowania
 • posługiwać się dokumentacja zawodową w języku polskim i angielskim
 • w czasie nauki uczniowie odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową.

 Co dalej? Absolwenci:

 • mogą kontynuować naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach
 • mogą uzyskać atrakcyjny i dobrze płatny zawód z możliwością zatrudnienia w różnych branżach, nie tylko informatycznej
 • są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

TECHNIK HOTELARSTWA

zawód, który otwiera wiele drzwi

Co proponujemy?

 • Zawód Technik hotelarstwa da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i za granicą
 • Naukę na kierunku technik hotelarstwa w 5-letnim cyklu;
 • Realizację  rozszerzonego programu z języka angielskiego i geografii;
 • Naukę przedmiotów zawodowych w części praktycznej i teoretycznej;
 • Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji

K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

 • Profesjonalne przygotowanie do matury

 Jakie daje możliwości?

 • Zdobycia atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu;
 • Nabycia umiejętności na poziomie europejskim;
 • Zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • Poznania kultury i kuchni różnych narodów;
 • Udziału w olimpiadach branżowych;
 • Odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie polski;
 • Skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • Udział w wycieczkach zawodoznawczych;
 • Kontynuacji nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych;
 • Ciekawe perspektywy zatrudnienia w biurach  podróży, punktach informacji turystycznej, wydziałach promocji miasta;
 • Profesjonalnego prowadzenia własnego biznesu;

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Szkoła, oferująca możliwość uzyskania średniego wykształcenia w  4-letnim okresie nauki.

Od 1 września 2017r. Liceum Chrobry jest częścią Zespołu Szkół w Głuchołazy.

Atuty szkoły to:

 • innowacyjność - prowadzone są klasy, realizujące innowacje oraz autorskie programy nauczania,
 • wysoka jakość pracy,
 • tradycja i doświadczenie,
 • bezpieczeństwo i kameralność,
 • dobra baza lokalowa i dydaktyczna, 
 • zajęć pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zajęcia fakultatywne dla maturzystów,
 • comiesięczne stypendia za wyniki w nauce

Celem naszego liceum jest wszechstronny rozwój ucznia, ze szczególnym naciskiem na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i umożliwienie wyboru dalszej edukacji na studiach wyższych. Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesne metody nauczania pozwalają uczniom osiągać dobre wyniki na egzaminie maturalnym i realizować swoje zainteresowania oraz plany edukacyjne. Szkoła dostosowuje metody pracy do możliwości uczniów, dając szanse rozwoju każdemu. Indywidualizacja pracy z uczniami przynosi wymierne efekty nie tylko na poziomie zdawalności egzaminów maturalnych czy osiąganych wyników, ale także odnoszonych sukcesów na poziomie ogólnopolskim zarówno w konkursach przedmiotowych, artystycznych, jak i sportowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami, wspierającymi działania edukacyjne: Starostwem Powiatowym w Nysie, Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Urzędem Miejskim w Głuchołazach, Centrum Kultury w Głuchołazach, Młodzieżową Radą Miejską w Głuchołazach, Centrum Wolontariatu w Głuchołazach,  Klubem Kolarskim KTUKOL,  Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem PTTK, Ogniskiem Artystycznym w Głuchołazach, Kołem Związku Sybiraków w Głuchołazach i wieloma innymi. Uczniowie mogą angażować się w różnorodne działania na rzecz szkoły i środowiska.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata, uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Ten typ szkoły przygotowuje do pracy we wszystkich występujących na terenie naszej gminy i powiatu zawodach. Podczas nauki uczniowie maja możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na przykład w zakresie obsługi wózka jezdniowego, obsługi komputera, spawacza, elektryka. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

 • Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców.
 • Kształcimy specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, sprzedawców, piekarzy.
 • Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu.
 • Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.
 • Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.
 • Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy lub czeladniczy