Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 27 kwiecień 2020 10:44

XVII sesja Rady Powiatu 24.04.2020

Za nami XVII sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 24 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej Hala Nysa. Towarzyszyły jej szczególne względy bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Część radnych uczestniczyła w obradach w maskach ochronnych i rękawiczkach. Radni zostali też tak rozsadzeni, by zachować bezpieczną odległość...

Podsumowanie XVII sesji Rady Powiatu Nyskiego

Jednym z głównych punktów sesji były dokonanie zmian w budżecie powiatu na rzecz walki z koronawirusem. Decyzją radnych, ZOZ w Nysie otrzyma 150 000 zł na zakup aparatu do wykrywania koronawirusa.

Według porządku obrad dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie. Po odwołaniu dotychczasowego radnego Zbigniewa Karnasia, nowym wiceprzewodniczącym Rady został radny Paweł Szymkowicz.

">

Podczas XVII sesji Rady Powiatu, radni przyjęli coroczne sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2019 r.. Ponadto, przyjęto informację z działalności:

 • Komendy Powiatowej Policji w Nysie na temat bezpieczeństwa w powiecie,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2019 r.
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2019 r.
 • Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019 r.

Radni także podjęli uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie,

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

d) nadania imienia Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie,

e) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 rok;

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Poniżej publikujemy nagranie z XVII sesji Rady Powiatu w Nysie.


 " target="_blank" rel="nofollow noopener">>>TRANSMISJA Z OBRAD>>

(Transmisja rozpocznie się w dniu 24.04.2020 r. o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XVI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) przedstawienie wniosku,
 • b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • b) zgłoszenie kandydatur,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie,
 • c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,
 • d) nadania imienia Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie,
 • e) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja
 • d) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2019 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

9. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

10. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

12. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech