Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 03 luty 2020 14:15

XV sesja Rady Powiatu 3.02.2020 - radni przyjęli uchwały

Informacja na temat inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu...

Posiedzenie odbyło się w poniedziałek, 3 lutego, w sali obrad w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Informacja na temat inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – między innymi na te tematy dyskutowali radni podczas XV sesji Rady Powiatu w Nysie.

Sporą część sesji radni poświęcili na zgłoszenie interpelacji i zapytań. Dyskusję wywołała także propozycja zajęcia przez radnych (w formie głosowania) stanowiska w sprawie naruszenia dóbr osobistych radnego Rady Powiatu w Nysie przez lokalny tygodnik. Chodziło tu o okładkę ze ściętą głową. Radni jednogłośnie poparli to stanowisko i wyrazili swój sprzeciw wobec mowy nienawiści.

Ponadto, radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, a także podjęli uchwały w sprawie:

 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • w sprawie określenia na 2020 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego;
 • powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie;
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Powiatu w Nysie wraz ze swoimi zastępcami, w imieniu wszystkich radnych, podziękowali za bardzo dobrą współpracę sekretarzowi Starostwa Powiatowego w Nysie. Przypomnijmy, Zdzisław Baran z początkiem lutego br. przeszedł na emeryturę.

Poniżej publikujemy nagranie z XV sesji Rady Powiatu w Nysie.

">


 PORZĄDEK XV sesji Rady Powiatu 3.02.2020

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2019 r.,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja
 • d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • c) w sprawie określenia na 2020 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • d) powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • f) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie,
 • g) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,
 • h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,
 • i) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,
 • j) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech