Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 24 styczeń 2020 15:05

Spotkanie dotyczące wyrównywania różnic między regionami

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W piątek, 24 stycznia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie odbyło się spotkanie dotyczące składania oraz realizacji wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r....

Spotkanie dotyczyło składania oraz realizacji wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r. Szeroko omawiano możliwości jakie daje przystąpienie do w/w programu jak równie trudności na jakie napotykają beneficjenci oraz projektodawcy.

W spotkaniu uczestniczyła Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, Krystyna Wilisowska dyrektor PCPR w Nysie, Anna Januszewska Zenowicz wicedyrektor PCPR, kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nysie i Głuchołazach  Małgorzata Kołek i Ewelina Piestrak.

Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń  dotyczących realizacji projektów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych.