Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
czwartek, 07 listopad 2019 12:38

Protokół z konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”....

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLI/348/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji zostały przeprowadzone konsultacje pisemne elektroniczne w terminie od dnia 11 października do 17 października 2019 r. dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag, propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

W trakcie konsultacji ww. projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, propozycje.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji>>

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech