Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
środa, 03 lipiec 2019 12:19

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Starosta Powiatu Nyskiego zarządzeniem Nr 18 z dnia 27 czerwca 2019r. powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych....

Starosta Powiatu Nyskiego powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

  1. Joanna Burska – członek zarządu Powiatu Nyskiego
  2. Anna Januszewska-Zenowicz- p.o. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
  3. Elżbieta Klimas – prezes Stowarzyszenia „Dobra Droga” w Nysie
  4. Romuald Dąbrowski – Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „ATUT”
  5. Jacek Godyń – Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nysie.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych;

2)opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja Rady trwa 4 lata tj. od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 1 lipca 2023r.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech