Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 26 kwiecień 2019 16:13

VI sesja Rady Powiatu 26.04.2019

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Wszystkie uchwały, zgodnie z porządkiem obrad, zostały przyjęte przez radnych podczas dzisiejszych obrad Rady Powiatu w Nysie....

Informujemy, że wszystkie uchwały, zgodnie z porządkiem obrad, zostały przyjęte przez radnych podczas dzisiejszych (26.04) obrad Rady Powiatu w Nysie.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie oraz przyjęcie informacji z:

 • z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 r.
 • z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r.
 • oceny zasobów pomocy społecznej

Radni Rady Powiatu w Nysie przyjęli także uchwały m.in. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego.

Dodajmy, że wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" id="readabilityLink-1" style="color: inherit; text-decoration: none;" name="readabilityLink-1">>> TRANSMISJA SESJI >>

">


 PORZĄDEK OBRAD VI sesja Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne

 • otwarcie posiedzenia,
 • stwierdzenie kworum,
 • przyjęcie protokołu z V sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

7. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.