Aktualności z powiatu

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z powiatu nyskiego ...

 • 17 II spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji pomocy społecznej

  17 II spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji pomocy społecznej

  W poniedziałek, 17 lutego, o godz. 10:00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, przy ul. Piastowskiej 33a odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zarządu Ogólnopolskiego Stowa

 • Srebrny Dedal dla Powiatu Nyskiego

  Srebrny Dedal dla Powiatu Nyskiego

  Powiat Nyski otrzymał statuetkę Srebrnego Dedala za wieloletnie wspieranie społecznej i charytatywnej działalności Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu....

 • FAKTOGRAF powiatu nyskiego

  FAKTOGRAF powiatu nyskiego

  Zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków FAKTOGRAFU POWIATU NYSKIEGO - filmowej kroniki powiatu nyskiego, w których podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z powiatu...

 • Jak pracowała Rada Powiatu w 2019 roku?

  Jak pracowała Rada Powiatu w 2019 roku?

  W minionym 2019 roku Radni Rady Powiatu w Nysie obradowali podczas 11 posiedzeń, na których łącznie podjęto 111 uchwał....

 • Rozmawiano o rozwoju i przyszłości Powiatu Nyskiego

  Rozmawiano o rozwoju i przyszłości Powiatu Nyskiego

  Poseł na Sejm IX kadencji Violetta Porowska oraz wicewojewoda opolski Teresa Barańska gościły w Starostwie Powiatowym w Nysie. W spotkaniu uczestniczyli starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz wi

 • Zdzisław Baran przeszedł na zasłużoną emeryturę

  Zdzisław Baran przeszedł na zasłużoną emeryturę

  Z końcem stycznia 2020 roku, po 13 latach pracy, ze Starostwem Powiatowym w Nysie pożegnał się sekretarz Zdzisław Baran. Powód? Przejście na emeryturę. Warto podkreślić, że Zdzisław Baran

 • Radni mówią NIE hejtowi !

  Radni mówią NIE hejtowi !

  W kwestii reagowania na hejt i mowę nienawiści nie będzie podziału wśród radnych. Taką decyzję podjęto na wczorajszej (3 lutego) sesji Rady Powiatu w Nysie....

 • XV sesja Rady Powiatu 3.02.2020 - radni przyjęli uchwały

  XV sesja Rady Powiatu 3.02.2020 - radni przyjęli uchwały

  Informacja na temat inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także sprawozdanie z wysokości średnich wyna

 • Zapraszamy na spacer po Nysie śladami Jerzego Kozarzewskiego

  Zapraszamy na spacer po Nysie śladami Jerzego Kozarzewskiego

  Zapraszamy na spacer po Nysie śladami Jerzego Kozarzewskiego. Start 1 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Bastionie św. Jadwigi...

 • Spotkanie dotyczące wyrównywania różnic między regionami

  Spotkanie dotyczące wyrównywania różnic między regionami

  W piątek, 24 stycznia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie odbyło się spotkanie dotyczące składania oraz realizacji wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionam

piątek, 26 kwiecień 2019 16:13

VI sesja Rady Powiatu 26.04.2019

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Wszystkie uchwały, zgodnie z porządkiem obrad, zostały przyjęte przez radnych podczas dzisiejszych obrad Rady Powiatu w Nysie....

Informujemy, że wszystkie uchwały, zgodnie z porządkiem obrad, zostały przyjęte przez radnych podczas dzisiejszych (26.04) obrad Rady Powiatu w Nysie.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie oraz przyjęcie informacji z:

 • z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 r.
 • z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2018 r.
 • z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r.
 • oceny zasobów pomocy społecznej

Radni Rady Powiatu w Nysie przyjęli także uchwały m.in. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego.

Dodajmy, że wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" id="readabilityLink-1" style="color: inherit; text-decoration: none;" name="readabilityLink-1">>> TRANSMISJA SESJI >>

">


 PORZĄDEK OBRAD VI sesja Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne

 • otwarcie posiedzenia,
 • stwierdzenie kworum,
 • przyjęcie protokołu z V sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

7. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online