Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 29 czerwiec 2018 21:40

XXXVIII sesja Rady Powiatu 29.06.2018

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie odbyła się w piątek, 29 czerwca, w Muzeum Powiatowym w Nysie...

Głównymi tematami sesji było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2017 r. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Zgodnie z programem obrad omówiono również działalność Muzeum Powiatowego w Nysie. Sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie. Podczas sesji, została przyjęta pozytywnie informacja nt. przygotowań do letniego sezonu turystycznego w powiecie nyskim.

Rada Powiatu podczas XXXVIII sesji podjęła uchwały w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

b) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,

c) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,

d) zmiany uchwały nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg,

e) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nyskiego,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036.


 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2017 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) stanowisko Zarządu,
 • c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2017,

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2017 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) stanowisko Zarządu,
 • c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2017,

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2017 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) stanowisko Zarządu,
 • c) opinia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie sprawozdania.

7. Informacja nt. przygotowań do letniego sezonu turystycznego w powiecie nyskim,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) stanowisko Zarządu,
 • c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie informacji.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • b) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
 • c) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,
 • d) zmiany uchwały nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg
 • e) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nyskiego,
 • f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok,
 • h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.