Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
czwartek, 15 luty 2018 23:12

Konkurs "Przyjazny Niepełnosprawnym"

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie serdecznie zaprasza: - związki i stowarzyszenia z terenu powiatu nyskiego skupiające osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz - Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu nyskiego, - Warsztaty Terapii......

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie serdecznie zaprasza:

 • - związki i stowarzyszenia z terenu powiatu nyskiego skupiające osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz
 • - Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu nyskiego,
 • - Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu powiatu nyskiego,
 • - inne instytucje z terenu powiatu nyskiego skupiające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

do zgłaszania kandydatur do statuetki „Przyjazny Niepełnosprawnym”

 Honorowe wyróżnienie „Przyjazny Niepełnosprawnym" jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i przyznawane jest osobom i instytucjom wspierającym swoją działalnością osoby niepełnosprawne.

Honorowe wyróżnienie „Przyjazny Niepełnosprawnym" przyznawane jest corocznie w kategoriach:

 1. Przedstawiciel władzy lokalnej wspierający osoby niepełnosprawne.
 2. Działalność społeczna-wolontariat.
 3. Najlepszy sponsor.
 4. Obiekt bez barier.

Przyznaje się jedno główne wyróżnienie w postaci statuetki „Przyjazny Niepełnosprawnym”.

Wnioski z propozycjami kandydatur można przesyłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33a, drogą e-mail na adres: lub osobiście w siedzibie PCPR.

w  terminie  do  30 kwietnia  2018 roku.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:

 • - imię i nazwisko lub nazwę kandydata,
 • - wskazanie jednej z czterech kategorii,
 • - uzasadnienie zgłoszonej kandydatury w odniesieniu do wnioskowanej kategorii,
 • - adres lub siedzibę wnioskodawcy oraz podpis zgłaszającego

 Wnioski  będą dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, i do pobrania na stronie internetowej www.pcprnysa.pl oraz na stronie Powiatu Nyskiego – www.powiat.nysa.pl

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające w/w  wymogów nie będą brane pod uwagę. Ilość zgłoszeń na danego kandydata nie ma wpływu na nominację oraz wybór laureata

Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły oraz wręczenie laureatowi  statuetki odbędzie się na uroczystej gali.

Pobierz wszystkie załączniki

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech