Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej....

Znalezione obrazy dla zapytania krusWypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób układu ruchu.

Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 12.07.2017 do 01.08.2017r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 10.07.2017 do 30.07.2017r. – 14 miejsc.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  • przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
  • wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2002 – 2010 (7-15 lat);
  • podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl[1];
  • pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają w kolejności dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek: po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności; po raz pierwszy; dziecko które odbyło rehabilitację w poprzednich latach i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200zł oraz koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 klasy (w obie strony).

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech