Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 19 październik 2015 13:23

Analiza zdawalności OSK w pow. nyskim w 1 półr. 2015

Napisał

Analiza statystycznej średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Nyskiego za I półrocze 2015 r.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) Starosta Nyski  podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Nyskiego oraz w zakresie liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – za I półrocze 2015 roku. 

Dane statystyczne zostały opracowane w oparciu o informacje przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

 
- Średnia zdawalność w OSK za I półrocze 2015 r. >> 
- Liczba złożonych skarg na OSK w I półroczu 2015 r. >>

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech