Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Click to listen highlighted text! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z powiatu

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z powiatu ...

 • 15 lat

  15 lat "Odnowy Wsi" w powiecie nyskim

  W zacnym gronie kilkudziesięciu gości odbyła się gala 15-lecia programu Odnowy Wsi w powiecie nyskim. Uroczystość zorganizowano w czwartek, 12 grudnia, w Muzeum Powiatowym w Nysie. W programie o

 • Wypłata odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną w 1978

  Wypłata odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną w 1978

  Wicestarosta Jacek Chwalenia oraz członek Zarządu Powiatu Joanna Burska wręczyli symboliczny dowód wypłaty odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę oczyszczalni ścieków ośrod

 • Prace przy budowie nowej kotłowni gazowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

  Prace przy budowie nowej kotłowni gazowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

  Wicestarosta Jacek Chwalenia oraz członek Zarządu Powiatu Joanna Burska wizytowali plac budowy nowej kotłowni gazowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach....

 • NOWE zasady przyznawania patronatu honorowego Starosty Nyskiego

  NOWE zasady przyznawania patronatu honorowego Starosty Nyskiego

  Zarządzeniem Starosty Nyskiego nr 29/2019 z dnia 05.12.2019 r. wprowadzono NOWY regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego....

 • Brak kworum powodem zakończenia sesji

  Brak kworum powodem zakończenia sesji

  Zaplanowana na dziś sesja Rady Powiatu w Nysie została otwarta i po krótkiej dyskusji zamknięta. Powodem był brak kworum, co uniemożliwiło dalsze procedowanie....

 • FAKTOGRAF powiatu nyskiego

  FAKTOGRAF powiatu nyskiego

  Zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków FAKTOGRAFU POWIATU NYSKIEGO - filmowej kroniki powiatu nyskiego, w których podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z powiatu...

 • Słodka wizyta u podopiecznych domów dziecka

  Słodka wizyta u podopiecznych domów dziecka

  Mikołajkowe prezenty dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych stały się już tradycją, która na stałe zagościła w kalendarium powiatu nyskiego....

 • Porządek XIII sesji Rady Powiatu 9.12.2019

  Porządek XIII sesji Rady Powiatu 9.12.2019

  Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XIII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 9 grudnia, o godz. 10:00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11

Zaznacz tekst, naciśnij GŁOŚNICZEK, a komputer odczyta zaznaczony tekst !!!

piątek, 24 kwiecień 2015 00:36

VI Sesja Rady Powiatu w Nysie 24 IV 2015

Napisał

24 kwietnia 2015 r. w nyskim Muzeum odbyła się VI sesja Rady Powiatu.

Podczas obrad dyrektorzy jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania za 2014 rok z działalności:

 • Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Małgorzata Pliszka prezentuje sprawozdanie z działalności PUP za 2014 rok.

 

Radni otrzymali  również informacje dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nyskim oraz wysłuchali sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
b) uchwalenia ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-18”.
c) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,
d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 r. 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020.

 

Po sesji Radni mieli możliwość obejrzenia wystawy łowiecko-przyrodniczej zorganizowanej w nyskim Muzeum w ramach projektu "Przyroda wokół nas". Wystawę można zwiedzać do 17 maja 2015 r.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z V sesji.  

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu, 

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2014 r., 

a) przedstawienie sprawozdania, 
b) stanowisko Zarządu, 
a) opinia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
c) dyskusja, 
d) przyjęcie informacji. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

b) przedstawienie sprawozdania, 
c) stanowisko Zarządu, 
d) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
e) dyskusja, 
f) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim. 

6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
b) dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami poza rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”,

a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
c) dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego POMEREOR”,
b) uchwalenia ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018”.
c) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,
d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 r. 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Referat Promocji Starostwa

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech