Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 20 styczeń 2023 15:25

Porządek XLV sesji Rady Powiatu w Nysie 27.01.2023

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XLV sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 27 stycznia 2023 r., o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja. Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11...

Porzdek XLV sesji Rady Powiatu w Nysie

TRANSMISJA Z OBRAD

(Transmisja rozpocznie się w dniu 27.01.2023 r., o godz. 10:00)

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne

 • a) otwarcie posiedzenia
 • b) stwierdzenie kworum
 • c) przyjęcie protokołu z XLIV sesji

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2022 r.,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja
 • d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2022 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) określenia na 2023 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • b) przyjęcia ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026?,
 • c) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • d) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • f) zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 r.,
 • h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038.

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

Ostatnio zmieniany piątek, 20 styczeń 2023 15:32
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech