Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 24 październik 2022 11:29

Porządek XLII sesji Rady Powiatu w Nysie 28.10.2022

XLII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 28 października, o godz. 10:00....

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja. Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

Transmisja z obrad (Transmisja rozpocznie się w dniu 28.10.2022 r., o godz. 10:00)

nysa powiat flaga urzedowa mPorządek obrad:
1.    Sprawy organizacyjne,
a)    otwarcie posiedzenia,
b)    stwierdzenie kworum,
c)    przyjęcie protokołu z XLI sesji,

2.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3.    Interpelacje i zapytania radnych,

4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,
a)    przedstawienie informacji,
b)    opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c)    dyskusja,
d)    przyjęcie informacji.

5.    Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 r.
a)    przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady,
b)    przedstawienie informacji przez Starostę Nyskiego,

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    ustalenia na 2023 r. opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,
b)    zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

7.    Wolne wnioski.

8.    Zamknięcie obrad.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 październik 2022 00:44
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech