Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu

XXXIX sesja Rady Powiatu w Nysie 3.06.2022 - Absolutorium dla zarządu powiatu

W piątek, 3 czerwca br., odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Nysie. Najważniejszymi punktami porządku obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie za 2021 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku...

Podczas sesji odbyło się również uroczyste wręczenie „Certyfikatu Ambasadora Powiatu Nyskiego” Pani Nadii Szostak, piastującej w latach 2015-2016 stanowisko Starosty Rejonu Radziechowskiego, z którym Powiat Nyski miał podpisaną umowę partnerską. Oficjalny Certyfikat wręczyli Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski. Ambasador Powiatu Nyskiego promuje ziemię nyską na arenie międzynarodowej, jej dziedzictwo kulturowe, gospodarkę, wspiera w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów partnerskich, buduje kapitał zaufania wobec władz i mieszkańców powiatu nyskiego. Przypomnijmy, że Ambasadorami Powiatu Nyskiego są również Ricarda Kerl, Lyova Grigoryan, Joan Hadley, Ojciec Włodzimierz Mamala i Dorota Labusga.

Absolutorium dla Zarzdu Powiatu w Nysie

Transmisja z obrad (Transmisja rozpocznie się w dniu 03.06.2022 r., o godz. 10:00)

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Nysie

nysa powiat flaga urzedowa m1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji,

2. Nadanie tytułu Ambasador Powiatu Nyskiego,

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Informacja na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2021 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2021 r.

 • a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
 • b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2021 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.,
 • b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2021 r.,
 • c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2021 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
 • e) dyskusja,
 • f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2021 r.,
 • g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2021 r.

8. Wolne wnioski,

9. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech