Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 06 maj 2022 10:04

Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu w Nysie 12.05.2022

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 12 maja, o godz. 10:00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11...

Transmisja z obrad (Transmisja rozpocznie się w dniu 12.05.2022 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Powiatu w Nysie

nysa powiat flaga urzedowa m1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu.

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie nyskim za 2021 rok:

4.1. Informacja w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nysie:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

4.2 Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

4.3 Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

4.4 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego - Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Nysie:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

4.5 Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

5. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2021 r.:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”:

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • b) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • c) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • d) pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodarach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
 • f) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
 • g) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
 • h) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Paczkowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
 • i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/313/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia powiatowego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Biała Nyska),
 • j) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/314/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia powiatowego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Włodary),
 • k) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Nysie,
 • l) upoważnienia Zarządu Powiatu w Nysie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nyskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 • m) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,
 • n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

8. Wolne wnioski,

9. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech