Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 10 styczeń 2022 08:26

Program ?Opieka wytchnieniowa? ? edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. ?Opieka wytchnieniowa? ? edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie 100%: 146 880,00 zł

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

  • Członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

  1. Wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Więcej informacji wkrótce.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Redaktor: Andrzej Babiński

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 styczeń 2022 20:43
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech