Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Nowy plan na stadion "Stali" przedstawiony przez PWSZ

Przyszłość „Stadionu Stali” w centrum Nysy od jakiegoś czasu budzi emocje wśród mieszkańców, którzy podzielili się na tych stających w obronie utrzymania jego funkcji sportowo-rekreacyjnej i tych, którzy widzą na tym terenie jeszcze inne możliwość. Dziś na sesji Rady Miejskiej w Nysie przedstawiony został nowy pomysł łączący obie te grupy...

Kilka dni temu Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Przemysław Malinowski, zwrócił się do Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza z wnioskiem o wskazanie terenu, który mógłby zostać przeznaczony na budowę nowego obiektu dydaktycznego, w którym umieszczone będą laboratoria dla kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Technicznych. Inwestycja ta to szansa na rozszerzenie oferty kształcenia i dostosowanie jej do wymagań nowoczesnego rynku. Podczas rozmów okazało się, że plan Uczelni przewiduje budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych i ekologicznych budynków, więc warto, by teren był atrakcyjny i blisko centrum.

Projekt jest bardzo ambitny i korzystny wizerunkowo dla Uczelni i miasta – ocenia Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.Jest to też znakomity czynnik miastotwórczy. Pamiętajmy, że cały czas chcemy zatrzymać młodych ludzi w Nysie. Każdy student, który zostanie w Nysie i założy tu rodzinę to jest dla nas wielki plus. Cieszę się, że Uczelnia tak mocno się rozwija.

Burmistrz wyszedł z propozycją działki w samym centrum miasta, tj. obecnego stadionu przy ul. Kraszewskiego, jednak wyłącznie przy założeniu, że na tym terenie zostaną zachowane funkcje sportowo-rekreacyjne. Rektor zapewnił, że w swoich planach mają również rozwój zaplecza dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, tj. nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, dostępny także dla szkół i mieszkańców. W akcie notarialnym jako cel przekazania wskazana zostanie funkcja dydaktyczna i sportowo–rekreacyjna.

Wybudujemy od nowa stadion lekkoatletyczny i zadaszony kompleks sportowy ze specjalistycznymi pracowniami – mówi Rektor PWSZ, Przemysław Malinowski. – Planujemy też budowę centralnego parkingu dla studentów i wykładowców, którzy zgłaszają, że jest problem w kwestii parkowania. Nasze obiekty mają być kolejną wizytówką miasta otwartego dla młodych ludzi.

Nowy plan na stadion Nowy plan na stadion Działka w centrum miasta to ogromny wkład Gminy w rozwój PWSZ w Nysie, ale też ogromna szansa na dalszy gospodarczy rozwój całej Nysy i okolicznych obszarów. Biorąc to pod uwagę, na wniosek Burmistrza Kordiana Kolbiarza, Rada Miejska w Nysie w dniu dzisiejszym (01.12) podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Nysa na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prawa własności nieruchomości położonej w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście. – Planujemy też zlikwidować całe ogrodzenie terenu, aby obiekt był otwarty nie tylko dla studentów, ale też dla mieszkańców Nysy i uczniów szkół. – dodaje Rektor PWSZ. – W tym miejscu nadal będzie można organizować różnego typu wydarzenia kulturalne jak np. koncerty.

Prace budowlane powinny ruszyć najpóźniej na przełomie 2022/2023 roku. Jak zapewnia Uczelnia, kwestie finansowe na planowaną inwestycję są zabezpieczone.

Lodowisko miejskie ma pozostać w obecnej lokalizacji. Nowy plan na stadion

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech