Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 10 listopad 2021 15:55

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Nysie 10.11.2021 - zdominowana przez remonty dróg

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Za nami XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie, na której radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku. Radni bardziej jednak skupili się o planach na przyszły rok...

W punkcie dotyczącym wniosków radni prosili o ponowne pochylenie się nad tematami remontów dróg. – Wnioskuję o pilne remonty ulic 11 listopada i Reja, a więc również dojazdu do osiedla KEN – mówił podczas sesji radny Jacek Tarnowski. Rajcowie wnioskowali również o ujęcie w planowanym budżecie ulic Zbaraskiej i Zygmuntowskiej. To pokłosie dofinansowania, jakie otrzymał niedawno samorząd z Polskiego Ładu.

Za ponad 20 milionów Gmina Nysa będzie budować drogi na byłym poligonie przy ul. Orląt Lwowskich. Radni sugerowali, aby gmina z tego samego źródła pozyskała fundusze na drogi na nowych osiedlach domków jednorodzinnych w Jędrzychowie. – Prace nad kształtem przyszłorocznego budżetu wciąż trwają – tłumaczy Sekretarz Miasta, Piotr Bobak. – W planach mamy m.in. budowę nowego parkingu przy ul. Wyspiańskiego.

Sesja zdominowana przez temat remontów dróg

Jak przewiduje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie – Paweł Nakonieczny, nowy budżet może być uchwalony jeszcze w grudniu, przed świętami. – Chciałbym, aby sesja odbyła się w systemie stacjonarnym, bo to lepsza okazja na poważną dyskusję i poruszenie wielu tematów – mówi Paweł Nakonieczny. – Dzięki wsparciu z Polskiego Ładu na pewno będziemy mogli pochylić się nad dalszymi planami remontów dróg, bo potrzeb w tej kwestii wciąż jest wiele. Po przyjęciu budżetu na rok 2022, liczymy się z tym, że w roku kalendarzowym będą kolejne zmiany, w związku z 2 i 3 naborem do Polskiego Ładu. 

Podczas sesji przyjęto również statut nowego żłobka Dzwoneczek, którego budowa trwa przy ul. 11 listopada. Radni zdecydowali także o przekazaniu 400 tys. dla Powiatu Nyskiego, który wspólnie z Gminą Nysa realizuje budowę Centrum Przesiadkowego.


Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 10 listopada 2021

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego
 • 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
 • 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2037

6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r.

 • 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
 • 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • 3) dyskusja
 • 4) stanowisko Rady

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2021 r.

 • 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
 • 2) dyskusja
 • 3) stanowisko Rady

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będą dostępne na żywo dzięki platformie e-sesja (link).

Biuro Rady

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech