Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 04 wrzesień 2014 00:00

Sesja Rady Miejskiej cz.1 - sprzedaż rzeźni, remont zbiornika, ZSS szkołą mistrzostwa sportowego

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Radni Rady Miejskiej w Nysie spotkali się 27 sierpnia po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. Informacja dotycząca przebiegu remontu zbiornika retencyjnego i przebudowy rzeki, stanowisko Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w sprawie studium oraz ocena działalności NDK za 2013r. – to najważniejsze punkty sesji Rady Miejskiej w Nysie....

Trwa remont zbiornika i tamy oraz przebudowa rzeki

Na początku sesji zwołanej w dniu 27 sierpnia 2014r. radni usłyszeli aktualne informacje z przebiegu remontu zbiornika retencyjnego oraz przebudowy rzeki Nysa Kłodzka przekazane przez Katarzynę Siejka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu. Jeśli chodzi o zadanie przebudowy rzeki, przewidziane jest utworzenie 3 km wałów, wykonano 75% prac, przwidziono też budowę 7 km murów przeciwpowodziowych z czego wykonano 4 km. Do regulacji brzegów rzeki jest odcinek 20 km z czego wykonano 5 km na gotowo, a kilka kilometrów jest w trakcie wykonywania – mówiła Katarzyna Siejka.

Na rzece Nysa Kłodzka przewidziano budowę 3 jazów. Jaz nr 1 przy ul. Wyspiańskiego oraz jaz nr 3 przy Al. Wojska Polskiego mają ukończony I etap i we wrześniu ma nastąpić zalanie pierwszego przęsła. Najbardziej newralgiczny punkt to jaz przy elektrowni wodnej ze względu na problemy geologiczne. Konieczne było wykonanie dodatkowych badań, roboty w tej chwili są bardzo trudne pod nadzorem projektanta. - W połowie września zaczną się roboty zasadnicze związane z wylewaniem betonu. Na zbiorniku retencyjnym roboty realizowane są zgodnie z planem. Jeśli chodzi o remont nyskiej tamy w czwartym kwartale br. ma zakończyć się pierwszy etap, czyli wykonanie dwóch przęseł. 

image

image

Rzeźnia w Nysie ma nowego właściciela

Podczas sesji radni zadawali pytania burmistrz Jolancie Barskiej z działalności międzysesyjnej. Wśród wielu pytań radny Stanisław Arczyński pytał o spotkanie w sprawie utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego w Nysie, a Dariusz Grabowiecki o sprawę rzeźni w Nysie. Burmistrz Jolanta Barska poinformowała, że komornik przeprowadził licytację w maju 2014r. na sprzedaż rzeźni. Sąd wydał pod koniec sierpnia postanowienie o przysądzeniu własności. To postanowienie musi się uprawomocnić. Problem niszczejącego budynku został w końcu rozwiązany, gdyż znalazł się nowy właściciel.

 

 

Zespół Szkół Sportowych w Nysie będzie szkołą mistrzostwa sportowego

Jeśli chodzi o szkołę mistrzostwa sportowego, gmina Nysa zabiegała o to, aby powstała taka szkoła w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie. Burmistrz poinformowała radnych o spotkaniu z władzami województwa opolskiego w tej sprawie. Sejmik w drodze uchwały wydał zgodę na utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego w Nysie. Wzrośnie prestiż Zespołu Szkół Sportowych w Nysie i miasta. Dla nyskiej placówki pojawi się drugie źródło finansowania z Ministerstwa Sportu, które jest przeznaczone na zabezpieczenie socjalne uczniów – zawodników: opiekę medyczną, rehabilitację, wyposażenie, odżywki i dożywianie, dodatkowe szkolenie, organizację obozów sportowych i zgrupowań. Klasy są mniej liczne co umożliwi indywidualizację nauczania, a dla wybitnych zawodników będzie możliwy indywidualny tok nauki.  

image

image

 

 

Dodatkowy bonus, 10 tys. zł dla sołectw

W czasie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyznawania w 2014r. wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z gminy Nysa uczestniczących w programie Odnowa Wsi. W regulaminie określony został tryb i kryteria stosowane przy przyznawaniu wyrożnienia w formie bonusu. W budżecie przeznaczono kwotę 10 tys. zł na bonus roczny dla sołectw. Wysokość wyróżnienia dla jednego sołectwa wynosi minimalnie 1500 zł, a maksymalnie 5000 zł. Pozytywna rywalizacja o dodatkowe fundusze dla sołectw już trwa.

image

image

image

 

 

Całość obrad jest do odsłuchania w multimediach na portalu nysa.pl <kliknij> 

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)