Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

XLVII sesja Rady Miejskiej w Nysie 27.10.2021 - Będzie kolejnych 300 mieszkań

W tej kwestii nie mogło być sporu. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (27.10) rajcowie dali zielone światło do utworzenia spółki SIM Opolskie. Jej zadaniem będzie stworzenie blisko 1000 nowych mieszkań w kilku gminach...

Radni w tej sprawie byli jednogłośni. Udziałowcami nowej Spółki będą też inne gminy i Krajowy Zasób Nieruchomości. – 6 gmin już przystąpiło do tego projektu, a 5 wciąż się zastanawia – mówi Zastępca Burmistrza Nysy, Marek Rymarz. To druga tego typu inicjatywa w naszym regionie.

Siedzibą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej będzie Nysa. W tej sprawie już dwukrotnie w magistracie spotkali się przedstawiciele poszczególnych gmin. – Planowana lokalizacja inwestycji to teren w pobliżu dawnego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – Przewidujemy budowę 300 mieszkań, a pierwsze prace ruszą prawdopodobnie już w przyszłym roku.

Spółka ma zagwarantowane  finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko Gmina Nysa na ten cel otrzyma 3 miliony na wniesienie kapitału założycielskiego. O środki może wystąpić także Gmina Głuchołazy, która przyjęła już uchwałę w tej sprawie. Inne gminy jak Opole, Prószków i Niemodlin są wciąż trakcie procedowania. – Miejmy nadzieję, że cały proces tworzenia Sim Opolskie zakończy się pomyślnie i zasób mieszkaniowy w Nysie powiększy się o kolejne lokalne – dodaje Marek Rymarz.

Mieszkania mają się charakteryzować niskim czynszem, nawet połowę niższym od rynku komercyjnego. Spółka może jednak wymagać wniesienia opłaty partycypacyjnej wysokości do 30 procent wartości lokalu, tak jak ma to miejsce w przypadku inwestycji u zbiegu ul. Tkackiej i Kramarskiej, gdzie inwestorem jest Sim Nysa (czytaj więcej).

Radni podczas sesji Rady Miejskiej zajęli się jeszcze kilkoma innymi uchwałami, w tym w sprawie dzierżawy Fortu Prusy na kolejnych 10 lat. – Ponadto zapoznaliśmy się również z informacją o realizacji zadań oświatowych za ubiegły bardzo trudny rok – mówi Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Paweł Nakonieczny.  – Prym wiodła pandemia. Na szczęście na terenie naszej gminy udało się zdalne nauczanie zrealizować. Tu wielka rola dyrektorów szkół, pedagogów i całego personelu szkolnego.

Będzie kolejnych 300 mieszkań

Kolejna sesja Rady Miejskiej podobnie jak dzisiaj odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021
2) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”
3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 18/27 k.m. 24 obręb Śródmieście)
4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz.nr 18/28 k.m. 24 obręb Śródmieście)
5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 7/53 k.m. 38 obręb Górna Wieś)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal. mieszkalny nr 1 położony przy ul. Prudnickiej w Nysie)
7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 15 przy ul. Bolesława Śmiałego w Nysie)
8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 15/13 k.m. 54 obręb Górna Wieś)
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Fort Prusy, dz. nr 1/1 k.m. 66 obręb Radoszyn)
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 32/23 i 41/3 k.m. 23 obręb Śródmieście)
11) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
12) utworzenia przez Gminę Nysa SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie
13) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nysa udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
15) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech