Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej) – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Nysa do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie...

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Nysa grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dzieckalub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 21.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Nysie

  • ul. Kolejowa 15
  • 48-300 Nysa
  • II p. biuro podawcze Gminnego Zarządu Oświaty

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Małgorzata Leśniewska, tel. 77 4080592

Materiał źródłowy:

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Załączniki:

OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA

OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ (1)

zgoda na przetwarzanie danych

deklaracja udziału w programie

Redaktor: Łukasz Bressa

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech