Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 05 październik 2021 12:49

Strategia rozwoju województwa opolskiego uchwalona

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni jednogłośnie przyjęli strategię rozwoju regionu do 2030 roku.  W uroczystej sesji uczestniczyli starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz Patrycja Szwarga kierownik biura Stowarzyszenia Subregion Południowy...

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny, który określa cele i kierunki działania, na następną dekadę, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych.  Prace nad dokumentem trwały prawie 2 lata.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań. Trzy cele strategiczne, czyli: człowiek i relacje; środowisko i rozwój oraz silna gospodarka zawierają tzw. opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągniecia kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii.

Wszystkie informacje nt. prac nad strategią rozwoju Opolskie 2030 można znaleźć pod adresem:
https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/

Strategia rozwoju województwa uchwalona

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech