Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 22 wrzesień 2021 17:01

Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie 29.09.2021

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 29 września br. o godz. 9.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 września 2021 roku, godz. 9.00

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2021 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych

6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2020 r.

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej
 • 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej
 • 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej
 • 4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Marii Rodziewiczówny, Jana Długosza, Elizy Orzeszkowej, Opawskiej, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego i Bazaltowej
 • 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (obręb Góra Wieś dz. nr 20/31 k.m. 63)
 • 6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 818/1, 818/5, 818/7 Skorochów, dz. nr 676/263 Głębinów, dz. nr 230/3 i 230/4 Radzikowice)
 • 7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie
 • 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (działka nr 39 k.m. 55 poł. Górna Wieś)
 • 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. działek nr 18/3 i 18/4 k.m. 24 obręb Śródmieście)
 • 10) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. działek nr 8/5 i nr 8/8 k.m. 18 obręb Śródmieście)
 • 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny nr 5 przy Pl.Staromiejski nr 6)
 • 12) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy
 • 13) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/563/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 • 14) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
 • 15) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
 • 16) ustalenia STATUTU Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie
 • 17) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Skoroszyce dotyczącego zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom działającym na terenie Gminy Nysa na dzieci z terenu Gminy Skoroszyce
 • 18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
 • 19) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w systemie stacjonarnym. Obrady będzie można śledzić na żywo dzięki usłudze e-sesja: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Biuro Rady

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech