Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 29 sierpień 2014 00:00

Rozmowa z Panią burmistrz - o Galerii Dekada

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w gminie Nysa.
- Jak ocenia Pani ostatnią debatę społeczną na temat projektu zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sprawy Galerii Dekada? 
Druga dyskusja publiczna na temat zmian w studium, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury zdominowana została tematem lokalizacji na terenie dawnej bazy MZK obiektu galerii.
 
Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna przy dużym zaangażowaniu radnych gminy Nysa. Uważam, że sposób prowadzenia kampanii przez firmę Dekada, jaki i niektóre fora społecznościowe, oparta jest na przekłamaniach i półprawdach np. licznik rzekomych strat gminy, informacja w specjalistycznych czasopismach o otwarciu galerii w Nysie w 2016 r., która w obecnym stanie prawnym jest czystą spekulacją. 
McDonald’s w Nysie coraz bliżej
Uważam, że gmina Nysa ma prawo, a nawet obowiązek wykorzystać sytuację, w której to mając możliwość wskazania lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych na terenie gminy, lokalizuje je na własnych nieruchomościach, dzięki temu do budżetu gminy wpłyną nie tylko podatki od powierzchni handlowej, czy podatki od PIT, ale jeszcze kilka lub kilkanaście milionów ze sprzedaży działki gminnej.
 
Gmina nie może z własnej woli pozbawiać się szansy zarobienia dużych pieniędzy na rzecz komercyjnej firmy, która kupiła teren z konkretnym przeznaczeniem. 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nysa