Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
plcsende
środa, 04 sierpień 2021 11:59

SMART SENIOR, czyli na naukę nigdy nie jest za późno!

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Jesteś w wieku 50+ i mieszkasz na terenie województwa opolskiego oraz nie posiadasz umiejętności obsługi smartfona lub są one niewielkie i potrzebujesz wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych. Weź udział w projekcie SMART SENIOR!...

SMART SENIOR, czyli na nauk nigdy nie jest za pózno!

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pozyskał grant w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z 19 grudnia 2016 r. „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych" (Upskillinig pathways: New Opportunities for Adults).

Projekt kierowany jest do 60 osób w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego, bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia, które posiadają podstawowe umiejętności cyfrowe z zakresu obsługi smartfona oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 2 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Biuro Projektu

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech