Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 21 lipiec 2021 14:05

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie 22.08.2021

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

 

Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 13:00 ...


Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 13:00

  1. um nysa logoOtwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 40/3, 40/4 i 40/5 k.m. 63 poł. w Nysie, obręb ewidencyjny Górna Wieś)

2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

  1. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech