Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 04 maj 2021 09:31

Ruszył Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Napisał

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że przystąpiło do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021. Ministerialny Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego...

Nabór główny wniosków trwa do: 25.05.2021 r. Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy łącznie 50 osób niepełnosprawnych:

 • nie mniej niż 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • do 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
 • do 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osobie niepełnosprawnej udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:

 • brak odpłatności za usługę asystenta,
 • możliwość wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta (preferowane),
 • do 50 godzin usług asystenckich w miesiącu (w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne, tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy, wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie),
 • możliwość wyboru godzin usług zgodnie z potrzebami i preferencjami (usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby korzystać z usług Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika (do pobrania lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:

 • Magdalena Wacławczyk
 • tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ASYSTENCI

Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy 43 asystentów.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (spełniające warunek 1) i/lub warunek 2),
 4. w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta,
 5. w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby niefigurujące w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 6. osoby niespokrewnione, niezamieszkujące z osobą na rzecz której ma być świadczona usługa asystenta.

Asystentowi udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:

 • wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości 25 zł brutto za godzinę pracy,
 • zwrot kosztu zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką, do 100 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztu zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe, do 25 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie NNW.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Asystenta (do pobrania  lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:

 • Magdalena Wacławczyk
 • tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania dostępne na stronie www.pcprnysa.pl

Flaga i Herb Polski

Ostatnio zmieniany czwartek, 06 maj 2021 22:28
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech