Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Zawody okręgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz w towarzystwie wielu znamienitych gości otworzył zawody okręgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się w Zespół Szkół Technicznych w Nysie...

 

Do zawodów przystąpiło 34 uczniów z szkół o profilu budowlanym (m.in. Wrocław, Kłodzko, Świdnica, Opole, Nysa). Starosta powitał uczestników olimpiady, życząc wszystkim powodzenia oraz osiągnięcia najwyższych wyników.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w 1987 roku. Stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. Trójstopniowy system zawodów tworzy przestrzeń rywalizacji, a etapy okręgowy i centralny są też miejscem spotkań dla uczniów i nauczycieli z całej Polski. Sprzyja to wymianie doświadczeń i tworzeniu więzi środowiskowych wokół kształtowania postaw uczniów i ich stosunku do pracy oraz doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli.

Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, w szczególności techników i branżowych szkół II stopnia, zainteresowani tematyką związaną z budownictwem.

Zawody okrgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejtno[ci Budowlanych

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech