Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 18 luty 2021 09:42

Rusza program "Aktywny samorząd"

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 marca można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd". Ideą programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Można się starać m.in.: o dofinansowanie kursu na prawo jazdy, wózka, protezy, sprzętu komputerowego czy czesnego....

Rusza program

Program będzie realizowany w dwóch modułach. Moduł I skupia zadania z takich obszarów jak:

- Likwidacja bariery transportowej ( pomoc np.: w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy, czy dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania);

- Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym (pomoc np.: w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania);

- Likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc np.: w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, czy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne).

Kiedy składać wnioski w ramach Modułu I?

Wnioski o dofinansowanie dotyczące MODUŁU I przyjmowane będą od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji:

MODUŁ I – INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU.

ZŁÓŻ WNIOSEK

 Moduł II skupia zadania dotyczące pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kiedy składać wnioski w ramach Modułu II?

- na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1 marca do 31 marca 2021 roku.

- na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 20 września do 10 października 2021 roku.

MODUŁ II – INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW (dla studentów).

KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Ważne: Wnioski można składać w systemie SOW, czyli w formie elektronicznej.

Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez Profil Zaufany przez platformę ePUAP (Jak założyć Profil Zaufany?) lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

System Obsługi Wsparcia przewiduje ułatwienia i uproszczenia wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizację programu, co powinno przyspieszyć realizację wniosków i uzyskanie pomocy. System wyposażony jest we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w SOW z różnych form w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki finansowe, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Informacje adresowane do wnioskodawców modułu I oraz modułu II oraz realizatorów programu, a także aktualny harmonogram znajdą Państwo na stronie Aktywny Samorząd w 2021 roku.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech